Bisættelse Frederiksberg

Bisættelse skal være personligt og trygt til fast lav pris

Ved en bisættelse

Når I har valgt en bisættelse, tager I den sidste afsked i kirken eller kapellet, eller ved rustvognen ude foran kirken/kapellet. Hvis der er en præst til stede, foregår jordpåkastelsen inde i kirken/kapellet. Efter højtideligheden bliver kisten kørt til et krematorium, hvor den bliver brændt. Efterfølgende bliver urnen sat i jorden på en kirkegård eller asken kan spredes over havet. 

Vi hjælper jer til at tage stilling til og overveje alle de praktiske detaljer, så I får taget den afsked med jeres kære, som er den rigtige for jer. Vi har stor respekt for at det er en svær tid for jer, samtidig med at vi gør os umage med at tingene skal foregå ordentligt og værdigt. Vi hjælper med al det praktiske, at bestille kirke eller kapel, kontakte præsten, bestille blomster, avisannoncer og al det administrative papirarbejde omkring bisættelsen.

Priser for bisættelse

Honorar:

**Samtale, rådgivning, repræsentation, rådighed: 2450.-  kr.
Tilrettelæggelse, udfærdigelse af kørepapirer samt bestilling hos eksterne: 1700.-  kr.
*Indberetning af dødsanmeldelse og anmodning: 500.-  kr.
*Indhentning af tilskud hos sygesikring og Danmark samt bogføring: 200.- kr.

Produkter:

Kiste inkl. Opredning: Fra 5450.- kr.
Urne: Fra 600.- kr.
Rustvognskørsel: Fra 1030.- kr.
Ekstra medhjælp: Fra 450.- kr.
Iklædning: 560.- kr.
Indbæring og opstilling i kirke/kapel: 475.- kr.

*Kan udføres selv og dermed spares.
**Kan delvist udføres selv og dermed spares.

Før du indgår en aftale med os, laver vi et prisoverslag, så i kan se præsis hvad vores assistance koster.

Begravelseshjælp via Udbetaling Danmark

Begravelseshjælp

Vi er selvfølgelig også behjælpelige med at søge begravelseshjælp via Udbetaling Danmark. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Hvis afdøde var 18 år eller mere (2022-takster)

Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få 11.800 kr. i begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen afhænger af formuen:

 • Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 39.450 kr. Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue over 51.200 kr., bortfalder begravelseshjælpen helt.

 • Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 19.750 kr. Er afdødes formue over 31.550 kr. bortfalder begravelseshjælpen helt.

I formuen indgår fx:

 • indestående i banken
 • pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
 • kontanter
 • ejendomsværdi
 • værdi af andele i andelsboligforeninger
 • anparter og investeringsbeviser
 • engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet – engangsudbetalinger indgår i formuen, selvom beløbet bliver udbetalt efter dødsfaldet
 • dokumenteret gæld

Du skal være opmærksom på, at udgifter til bedemand, sammenkomst m.v. i forbindelse med begravelsen ikke indgår i opgørelsen af formuen.

Brug for hjælp?

 • Vi hjælper døgnet rundt
 • Åbent alle ugens dage
 • Altid fast lav pris

Ring i dag på tlf. 70 26 18 48 eller udfyld vores formular.