Begravelse Frederiksberg

Begravelse skal være personligt og trygt til fast lav pris

Ved en begravelse

Hvis den afdøde og familien har valgt en traditionel begravelse bliver kisten sænket i jorden og den sidste afsked sker ved graven. Hvis der er en kirkelig handling med en præst, er jordpåkastelsen også ude ved graven. 

Der er mange ting at tage stilling til, også ting, man som pårørende ikke har skænket en tanke. Samtidig er man som pårørende igennem en svær tid med overvældende følelser og gøremål. Derfor gør vi os altid meget umage med at svare på alle jeres spørgsmål og hjælpe jer med at overveje alle de praktiske ting omkring en begravelse, således at I får taget den afsked med jeres kære, som er mest rigtig for jer. Udover det praktiske sørger vi også for, at kirken eller kapellet bliver bestilt, kontakte en præst, bestille blomster, avisannoncer og al det administrative papirarbejde.

Priser for begravelseshjælp

Honorar:

**Samtale, rådgivning, repræsentation, rådighed: 2450.-  kr.
Tilrettelæggelse, udfærdigelse af kørepapirer samt bestilling hos eksterne: 1700.-  kr.
*Indberetning af dødsanmeldelse og anmodning: 500.-  kr.
*Indhentning af tilskud hos sygesikring og Danmark samt bogføring: 200.- kr.

Produkter:

Kiste inkl. Opredning: Fra 5450.- kr.
Urne: Fra 600.- kr.
Rustvognskørsel: Fra 1030.- kr.
Ekstra medhjælp: Fra 450.- kr.
Iklædning: 560.- kr.
Indbæring og opstilling i kirke/kapel: 475.- kr.

*Kan udføres selv og dermed spares.
**Kan delvist udføres selv og dermed spares.

Før du indgår en aftale med os, laver vi et prisoverslag, så i kan se præsis hvad vores assistance koster.

Begravelseshjælp via Udbetaling Danmark

Begravelseshjælp

Vi er selvfølgelig også behjælpelige med at søge begravelseshjælp via Udbetaling Danmark. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Hvis afdøde var 18 år eller mere
Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få 11.200 kr./11.400 kr. ( 2019/2020) i begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen afhænger af formuen:

 • Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 37.500 kr./38.200 kr. (2019/2020). Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue over 48.700 kr./49.600 kr. (2019/2020), bortfalder begravelseshjælpen helt.
 • Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 18.800 kr./19.150 kr. (2019/2020). Er afdødes formue over 30.000 kr./30.550 kr. (2019/2020), bortfalder begravelseshjælpen helt.

I formuen indgår fx:

 • indestående i banken
 • pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
 • kontanter
 • ejendomsværdi
 • værdi af andele i andelsboligforeninger
 • anparter og investeringsbeviser
 • engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet – engangsudbetalinger indgår i formuen, selvom beløbet bliver udbetalt efter dødsfaldet
 • dokumenteret gæld

Du skal være opmærksom på, at udgifter til bedemand, sammenkomst m.v. i forbindelse med begravelsen ikke indgår i opgørelsen af formuen.

Kontakt bedemanden

Brug for hjælp?

 • Vi hjælper døgnet rundt
 • Åbent alle ugens dage
 • Altid fast lav pris

Ring i dag på tlf. 70 26 18 48 eller udfyld vores formular.