Corona

COVID-19

-Opdateret d. 7/5-20 kl. 14:17

Vi er stadig til rådighed, både på kontoret og pr. telefon og mail.
Vi følger situationen nøje og forholder os til infomation fra myndighederne, provsti
og vores brancheorganisation Danske Bedemænd.

Indtil videre afvikles bisættelser og begravelser som hidtil
dog er der en begrænsning på deltagerantal som lige nu er 1 person pr. 4 m2.
Der er derfor varierende mulighed for deltagerantal alt efter lokaliteten for højtideligheden.

Hvis I har nogle spørgsmål er I meget velkommen til at kontakte os.
Vi svarer telefonen dag og nat.

Velkommen til Peter Olsens Bedemandsforretning

din lokale bedemand på Frederiksberg og i København

Uanset om du forbereder fremtiden, eller om du har mistet en slægtning eller nær ven, er det vigtigt, at du får en saglig og professionel vejledning og betjening af en organiseret bedemand. Vi har mange års erfaring i at arrangere bisættelser og begravelser og løse de praktiske og administrative opgaver ned til den mindste detalje. Derfor kan du trygt komme til os – også selvom du blot ønsker en uforpligtende vejledning.

Her på siden kan du læse lidt om os, og om hvad vi kan tilbyde. Du er også meget velkommen til at ringe til os på telefon 70 26 18 48 (Telefonen besvares hele døgnet).

Danske Bedemænd

Vi er medlem af brancheorganisationen Danske Bedemænd.

Ved at vælge en bedemand, der er medlem af Danske Bedemænd, har du sikkerhed for at modtage hjælp af en kvalificeret bedemand. Hos os er du derfor altid sikret, at du bliver hjulpet af en bedemand, der overholder gældende love og regler, og i praksis efterlever de etiske retningslinjer på området.

Om os

Peter Olsens bedemandsforretning har eksisteret siden 1930’erne hvor Carl Olsen startede som bedemand. Da Carl gik på pension i 1965, overtog Carls søn Birger, forretningen. Birger drev forretningen indtil 1989, hvor hans søn Peter tog over, efter at have deltaget i forretningen i mere end 10 år. Så med andre ord kan vi love dig, at du og din familie er i trygge og erfarne hænder i vores forretning, der drives af 3. generation.

Etik, tillid og respekt har altid været nøgleord, som vi har drevet forretningen efter, og jeres bedemand vil gøre alt for, at I som pårørende oplever dette. Vi vil med respekt for jeres ønsker, religion og traditioner varetage jeres interesser og yde den bedst mulige vejledning og service.

Carl Olsen

At miste et kært familiemedlem er ikke blot en stor følelsesmæssig belastning. Oveni sorgen kommer alt det praktiske vedr. bisættelse, skifteret etc. og her står vi klar til at hjælpe. Med jeres ønsker i centrum hjælper vi jer professionelt og med ærlighed og præcision med alt det praktiske og retslige, så I med ro i sindet kan tage ordentlig afsked med den afdøde.

Vi sørger for at arrangere alt omkring bisættelsen eller begravelsen, samt formaliteterne omkring indberetning til relevante myndigheder, dødsattest, indhentning af offentlige tilskud etc.

I vores begravelsesforretning er der ansat fem bedemænd, som kompetent og erfarent vil tage imod jer, hvis I skulle få brug for vores hjælp.

 

Samtalen

Samtalen med jeres bedemand kan foregå i eget hjem eller i vores forretning på Nordre Fasanvej 76 (Lige overfor Frederiksberg Hospital).

Ved samtalen vil jeres bedemand informere og vejlede jer om mulighederne for begravelse eller bisættelse, valg af kirke eller kapel, præst  m.m.  Det er også ved samtalen, at I skal vælge kiste, urne, blomster, kirkegård, annoncer med videre. Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at imødekomme jeres ønsker, når vi efterfølgende kontakter præst og kirke for fastsættelse af dato og tid for højtidligheden. Vi vil naturligvis ved denne samtale udarbejde en oversigt over alle udgifterne, samt muligheder for eventuelle tilskud.

Til samtalen vil det være en fordel at medbringe nogle ting, som skal bruges i det videre forløb. Her er det praktisk at medbring tøj til afdøde, informationer om et eventuelt eksisterende gravsted og eventuelt afdødes sygesikringskort.

De bedste hilsner

Peter Olsens Bedemandsforretning