Priser

Priser for vores ydelser


Honorar:

**Samtale, rådgivning, repræsentation, rådighed: 2450.-  kr.
Tilrettelæggelse, udfærdigelse af kørepapirer samt bestilling hos eksterne: 1700.-  kr.
*Indberetning af dødsanmeldelse og anmodning: 500.-  kr.
*Indhentning af tilskud hos sygesikring og Danmark samt bogføring: 200.- kr.

Produkter:

Kiste inkl. Opredning: Fra 5336.- kr.
Urne: Fra 600.- kr.
Rustvognskørsel: Fra 1030.- kr.
Ekstra medhjælp: Fra 450.- kr.
Iklædning: 560.- kr.
Indbæring og opstilling i kirke/kapel: 475.- kr.

*Kan udføres selv og dermed spares.
**Kan delvist udføres selv og dermed spares.

Før du indgår en aftale med os, laver vi et prisoverslag, så i kan se præsis hvad vores assistance koster.

Begravelseshjælp

 • Vi er selvfølgelig også behjælpelige med at søge begravelseshjælp via Udbetaling Danmark. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.Hvis afdøde var 18 år eller mere
  Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få 11.200 kr. (2019) i begravelseshjælp.

  Begravelseshjælpen afhænger af formuen:

  • Hvis afdøde efterlader børn under 18 år eller en ægtefælle, så nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 37.500 kr. (2019). Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue over 48.700 kr. (2019), bortfalder begravelseshjælpen helt.
  • Hvis afdøde hverken efterlader børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue på dagen for dødsfaldet overstiger 18.8000 kr. (2019). Er afdødes formue over 30.000 kr. (2019), bortfalder begravelseshjælpen helt.

  I formuen indgår fx:

  • indestående i banken
  • pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
  • kontanter
  • ejendomsværdi
  • værdi af andele i andelsboligforeninger
  • anparter og investeringsbeviser
  • engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet – engangsudbetalinger indgår i formuen, selvom beløbet bliver udbetalt efter dødsfaldet
  • dokumenteret gæld

  Du skal være opmærksom på, at udgifter til bedemand, sammenkomst m.v. i forbindelse med begravelsen ikke indgår i opgørelsen af formuen.

  Du kan søge om begravelseshjælp her:

Hvis afdøde var født før 1. april 1957

Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan du få mindst 1.050 kr. i begravelseshjælp, uanset formue. Dette beløb kaldes for minimumsbeløbet. Hvis du kun ønsker at søge om minimumsbeløbet, skal du ikke oplyse Udbetaling Danmark om evt. formue.

Hvis afdøde var under 18 år
Hvis afdøde var under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb på 9.400 kr. (2019), uanset formue. Det gælder også børn, som er dødfødte.

Kilde: Udbetaling Danmark